Misyonumuz

• Üyelerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile yemek, sportif veya turistik a amaçlı gezi, çay, konser ve tiyatro gibi toplantılar düzenler ve organize eder.
• Yeni üyelerin derneğe kaydını özendirir ve üye kayıt eder.
• Dernek genel kurul kararı ile şubeler açılmasını yönlendirir ve yürütür.
• Çalışma konuları ile ilgili hizmet ve gelir artırıcı projeler yapar ve uygular.
• konferans, sempozyum, panel ve açık oturumlar ve bilimsel ve kültürel amaçlı toplantılar düzenler,sergi ve kermesler açar.
• dernek bünyesinde oluşturulacak komiteler yada uzman danışman kişiler marifeti ile amaç ve çalışma alanlarında inceleme ve araştırmalar yapar,yaptırır ve yayımlar.
• türk-islam kültürünü ve türk tarihini tanıtan,doğal ve turistik güzelliklerimizi tanıtan film ve belgeseller yapar,yayımlar ve arşivler.
• amaç ve çalışma konuları için gerekli taşınır taşınmaz malları satın alır,kiralar ve bu amaçlarla ilgili yasal her türlü tasarrufta bulunur.
• Süreli ve süresiz neşriyat çıkarabilir bu amaçla kitap, dergi, broşür bülten yayınlar.
• Yardım toplama kanunu ile ana tüzük hükümlerine bağışlar alır ve verir.
• Yoksullara,fakirlere aynı ve nakdi bağışlar yapar. ayrıca ihtiyaç sahibi yetenekli öğrencilere öğrenim bursları verir.
• Üyelerinin ve türkiye cumhuriyeti vatandaşlarının eğitim çağındaki çocuklarına yardımcı olmak amacı ile çeşitli kurslar açar ve açtırır.
• Üyelerinin ve türkiye cumhuriyeti vatandaşlarının sağlığı konusunda yardımcı olmak üzere sağlık ocakları ve tıbbi tedavi merkezleri açar veya açtırır.
• Dernek genel kurul kararı ile üyelerinin birlikte oturup eğlenebilecekleri lokaller açar ve işletir.
• Amaçlarına ve kanunlara uygun olarak gerekli gördüğü her türlü iş ve işlemleri yapmak yaptırmak.
• Çevre temizliği ile ilgili gerekli tedbirleri alır ve bunu toplumun tüm kesimlerine yaymak amacı ile kampanyalar başlatır.
• Özel günlerde (milli ve dini bayramlar) günün anlam ve önemini belirten radyo ve tv den halka sesleniş programları ,resmi geçit törenleri ve fener alayı düzenler.
• Ülkemizin bütün yörelerindeki kültür ve geleneklerle ilgili programlar yapar,hediye piyangosu düzenleyerek programa katılanlara çekilişle çeşitli armağanlar dağıtır.
• Üniversite ile işbirliği içerisinde olarak bahar åženlikleri düzenler.bu şenlikler içerisinde resim sergisi ,şarkı yarışması,folklor yarışması ve makale yarışmaları düzenler.
• Sportif faaliyetlere iştirak eder ve sportif müsabakalar düzenler.misyonumuz01
• türkiye’nin ve dünya’nın gündemine uygun olarak görsel ve yazılı medya ile ilişki halinde olur, beyanatlar verir.
• ar-ge ve laboratuar çalışmaları yapar.
• hiçbir siyasi ve inanç ayırımı yapmadan toplumun birlik ve beraberliğinin tesisi,hoşgörü sevgi ve muhabbet ortamlarının tesisinde bütün teşvik imkanlarını sergiler.
• bünyesinde bir öğrenci klübü oluşturarak,ãœniversitelere,çeşitli dernek ve kuruluşlara enstitülere,bilim ve teknoloji merkezlerine çalışmaları ile ilgili bilgiler verir.
• Şehir dışından gelen üniversite öğrencileri için kalacak yerler temin eder ve kendi bünyesinde bir misafir hane oluşturur.
• Ülke turizmine destek olmak amacı ile yurt dışından gelen ziyaretçilerin her türlü ihtiyaçlarını karşılar,rehberlik hizmetleri yapar.
• muhtaç olduğu tespit edilen köy ilkokullarına çanta ve kırtasiye yardımında bulunur.
• Üyelerine ve üye yakınlarına aileleri ile birlikte katılacakları organizasyonlar düzenler, moral ve motivasyonu sağlar.
• yurt içi ve yurt dışı geziler düzenler ve fuarlara katılım için organizasyonlar yapar.
• kayseri’nin sosyal ve ekonomik kent sorunları hakkında çalışmalar yapar,çözümler üretir ve kamu oyunda tartışmalar açar.
• ortak sorunlarımızı sıralayıp,yetkililer nezdinde girişimlerde bulunur.
• konusunda otorite sayılan kişiler ile irtibat kurup,onların fikirleri,,tarzları ve uygulamaları hakkında bilgiler verir.
• her konuda çok hızlı bir değişimin yaşandığı dünyamızda,geleceğin iş olanakları hakkında çalışmalar yapar ve toplumu bu konuda bilgilendirir.
• sektörel ölçüde komiteler oluşturup ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sorunlara karşı ortak kararlar alır.
• ãœlkeler arası ticaret ve işbirliği ve ticareti artırmak için ülke tanıtım programları düzenler ve diğer ülkelerde şubeler açar.
• yardıma muhtaç kişilere yiyecek giyecek,para vb yardımlarda bulunur ve kaynaklar arar.
• ãœniversite,kamu,özel sektör ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliğini geliştirerek öncelikle türk sanayi ve ülje kalkınmasına hizmet eder ve giderek bu hizmeti uluslar arası bir boyuta ulaştırır.
• lise veya ãœniversite mezunlarına belirli bir beceri kazandırmayı amaçlayan eğitim programları düzenler.
• insan ilişkilerine gereken önemi verir,insan ilişkilerinde kaliteyi yakalayan bir toplum olma adına gereken çalışmaları yapar.
• teknolojik sorunları ele alıp inceler,araştırmalar yapar,yapılan araştırmaları teşvik eder destekler ve ilgili kuruluşlara önerilerde bulunur.
• kadın kolları tüm bu faaliyetler çerçevesinde görevlerini hiç aksatmadan sürdürür yardım edilecek kişi ve kuruluşlara bizzat giderek yerinde inceleme yapar ve karar verir.
• eğitim alanında ; yeni ufuklar derneği adına ãœniversitemizi kurmak,
• kültür alanında ; ulusal yayınla beraber görsel ve yazılı basında yer almak.
• sağlık alanında ; ihtisas hastanesi kurmak.