Dergi Künye

Ağu 25, 2015 Yazan

YENİ UFUKLAR DERNEĞİ

Adına imtiyaz sahibi:

Prof. Dr. Mustafa Argunşah
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

Zekeriya Muhiddin Arık

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Mustafa Argunşah

Prof. Dr. Abdulkadir Yuvalı

Prof. Dr. Yakup Çelik

Prof. Dr. Gökhan Antalya

Yard. Doc. Dr. Mustafa Aksoy

Dr. Zekeriya Kökrek
Tasarım

A.Kadir Karataş
Reklam

Türkiye Yeni Ufuklar

Reklam Rezervasyon

0212 230 86 59
Yayın Türü ve Periyodu

Yerel/Süreli

(3 ayda bir yayınlanır)

Sayı: 15 Ekim – Aralık 2012
Baskı

Has Matbaacılık

Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

  1. Yıl Mah. Mas-Sit Matbaacılar Sitesi
  2. Cadde 199 -A Bağcılar / İST.

Tel: 0212 629 02 49
Yönetim Yeri

Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad.

Yonca Apt. 148 Kat: 3 Daire: 8

Şişli – İstanbul

0212 230 86 59 – 230 94 43

bilgi@yeniufuklaristanbul.org
Kayseri İletişim

Yayınlar, YENİUFUKLAR DERGİSİ